MySQL : Mengurutkan Sesuai Value dalam IN ()

Mengurutkan hasil sesuai dengan value dalam IN.

contoh :
SELECT entity_id, sku FROM catalog_product_entity WHERE sku IN (
'CHA6M4',
'CHA1M4',
'CHA3M4',
'CHA12M4',
'CHA8M4',
'CHA14M4',
'CHA10M4'
);
dari query tersebut hasilnya :
tidak berurutan hasilnya
agar berurutan :
SELECT id, name
FROM mytable
WHERE name IN ('B', 'A', 'D', 'E', 'C')
ORDER BY FIELD(name, 'B', 'A', 'D', 'E', 'C')
dalam hal ini :
SELECT
  entity_id,
  sku
FROM
  catalog_product_entity
WHERE
  sku IN ( 'CHA6M4',
  'CHA1M4',
  'CHA3M4',
  'CHA12M4',
  'CHA8M4',
  'CHA14M4',
  'CHA10M4' )
ORDER BY
FIELD( sku, 'CHA6M4', 'CHA1M4', 'CHA3M4', 'CHA12M4', 'CHA8M4', 'CHA14M4', 'CHA10M4' );

About air

Periksa Juga

MySQL : mysqldump

Cara menggunakan mysqldump