MySQL : Fungsi FLOOR

Penggunaan fungsi FLOOR pada MySQL digunakan untuk membulatkan kebawah suatu bilangan desimal.

Contoh :

SELECT FLOOR(12.84) AS Pembulatan;

hasilnya :

 

About air

Periksa Juga

MySQL : mysqldump

Cara menggunakan mysqldump